HSE, health, safety and the environment

Bu, sağlığın, emniyetin ve çevrenin yönetimini gerektirir. İşyerindeki çevre koruması, iş sağlığı ve güvenliği, kaliteli ürünler sunmak kadar önemlidir ve ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarına uygundur. Belirtilen iki standart sırasıyla çevresel yönetim sistemi ve mesleki, sağlık ve güvenlik yönetim sistemi içindir. Aslında, bu iki standardın birleşmesi, herhangi bir organizasyonda risksiz ve çevresel olarak benimsenmiş bir sistem oluşturan HSE yönetim sistemi olarak yaygın bir şekilde bilinmektedir.